Bekymringer rundt den økonomiske situasjonen

PFF er bekymret for de økonomiske konsekvensene koronaviruset kan få for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

De siste forbudene fra regjeringen, om blant annet avvikling av treningssentre, gruppetimer og omfanget av karantenetiltakene, har skapt stor usikkerhet blant fysioterapeuter om inntektsgrunnlaget i tiden fremover.

PFF lover å jobbe hardt opp mot myndighetene for å forsøke å minimere de økonomiske konsekvensene for fysioterapeuter med og uten driftsavtale. Hvis pasienter avlyser behandlinger og fysioterapeutene må stenge institutter vil mange potensielt tape mye penger. Om en fysioterapeut må pålegges karantene, vil det også medføre store økonomiske tap, da de aller fleste først får sykepenger fra dag 17.

Dette er en svært spesiell situasjon og PFF mener derfor at regjeringen har et særlig ansvar for å avhjelpe situasjonen.

Hilsen PFF-styret
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker