Top Image

Fysioterapeuter og manuellterapeuter med felles krisekrav til Stortinget

Lederne for NFF, NMF og PFF står sammen om å kreve ekstra tiltak for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og manuellterapeuter

Gerty Lund (leder av NFF), Peter Chr. Lehne (leder av NMF) og Finn-Tore C. Bjørnsand (leder av PFF) har i dag sendt en felles henvendelse til Stortinget og regjeringen. Der ber de om tiltak for å hindre at klinikkene går økonomisk over ende, med etterfølgende svikt i helsetilbudet til innbyggerne som resultat.

– Helsedirektoratets vedtak 15. mars 2020 førte til opphør av ordinær pasientbehandling hos fysioterapeuter og manuellterapeuter over natten. Stortingets økonomiske krisetiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere er ikke tilstrekkelig for at disse virksomhetene kan overleve. Det er nå nødvendig med supplerende tiltak for fysioterapeuter og manuellterapeuter, skriver de tre.

Les hele pressemeldingen her (PDF)
(Obs: Vedlegget kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org)


Se for øvrig https://manuell.no/hjem/?Article=247

og https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapeuter-og-manuellterapeuter-med-felles-krisekrav
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker