Vi du jobbe som selvstendig næringsdrivende?

 


Før en bestemmer seg for å begynne som privatpraktiserende fysioterapeut, vil momentene nevnt nedenfor være verdt å vurdere.

 

Personlige egenskaper

Det å drive en virksomhet krever tilstedeværelse og engasjement nær 365 dager i året. Driften må være tilnærmet kontinuerlig for at din virksomhet skal være en faktor innbyggerne i nærmiljøet regner med. Det er derfor nødvendig at du ikke er mye borte pga. sykdom eller andre årsaker, at du er utholdende og tålmodig. Selvdisiplin og evnen til ikke å ta på seg oppgaver utover det du makter er også egenskaper du må ha. Er dette grunnlaget til stede, er det basis for å gå videre med planene, som i detaljer blir presentert i det følgende.

 

Følg linkene under for å lese nærmere om de enkelte temaene:

Rettigheter og plikter som næringsdrivende

Veileder om Praksisformer

Veileder om lokaler

Om internkontroll

Skjematisk oversikt – oppstart av praksis med linker til nyttige nettsteder

Informasjon fra Helfo

                             Annonser