Biopsykososial vurdering av kroniske smertepasienter

Biopsykososial vurdering av kroniske smertepasienter

Margreth Grotle er professor ved OsloMet, Institutt for fysioterapi/Oslo Universitetssykehus. Hun underviser nå masterstudenter ved OsloMet. KURSINNHOLD :

  • Introduksjon til sentrale smerte-begreper og biopsykososiale modeller for å forstå smerte IASP definisjon av smerte
  • Litt om forskning på smerte i befolkningen, Epidemiologiske studier
  • Modeller for å forstå smerte - fra grunnforskning og klinisk forskning
  • Hvordan bruke forskningsbasert kunnskap i klinikken; bruke kasuistikker i arbeid med hvilke typer vurderinger som bør gjøres
  • Smertevurderinger i klinikken; fra anamnese, undersøkelse og tester til standardiserte utfallsmål


​​​​​​​Foreleser ønsker at alle tar med et case fra sin kliniske hverdag, der man inkluderer beskrivelse av hovedproblem og hvordan kronisk smerte setter preg på denne pasientens liv. Hun ønsker å bruke dette caset for å tydeliggjøre ulike aspekter ved vurdering av kronisk smerte i et biopsykososialt perspektiv.
 

Godkjent 3 timer for opprettholdelse av «Spesialist i Muskel- Skjelett Fysioterapi»
 

Se kursinvitasjon her

Avbestillingsfrist: 6.april 2020


 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
3