Ultralyd Advanced eksamen

Ultralyd Advanced eksamen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. Kursene gjøres i samarabeid med Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis (UIPP).

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen "pasient/demo" som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser. 

For mer info: http://www.ultralydscanning.no/advanced-eksamen.html


 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
3