Ultralydscanning ADVANCED Modul 8 - Hånd og håndledd

Ultralydscanning ADVANCED Modul 8 - Hånd og håndledd

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. Kursene gjøres i samarabeid med Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis (UIPP). Deltakere bør ha fullført modul basic 1-3 for å ha glede av advanced modulen.

Kurset tar for seg områdene hånd og håndledd.

Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne. Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og er godkjent hos Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund pg Norges Naprapatforbund.

Facebook Event

Program

Avbestillingsfrist: 26.03.2019
Ved påmelding etter denne dato er man ikke garantert plass og det belastes med 10 % tillegg på kursavgiften. Ved avbestilling etter denne dato, må kursavgiften betales i sin helhet.
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
3