UTSATT: Biopsykososial vurdering av kroniske smertepasienter

UTSATT: Biopsykososial vurdering av kroniske smertepasienter

Margreth Grotle er professor ved OsloMet, Institutt for fysioterapi/Oslo Universitetssykehus. Hun underviser nå masterstudenter ved OsloMet. KURSINNHOLD :

  • Introduksjon til sentrale smerte-begreper og biopsykososiale modeller for å forstå smerte IASP definisjon av smerte
  • Litt om forskning på smerte i befolkningen, Epidemiologiske studier
  • Modeller for å forstå smerte - fra grunnforskning og klinisk forskning
  • Hvordan bruke forskningsbasert kunnskap i klinikken; bruke kasuistikker i arbeid med hvilke typer vurderinger som bør gjøres
  • Smertevurderinger i klinikken; fra anamnese, undersøkelse og tester til standardiserte utfallsmål


Foreleser ønsker at alle tar med et case fra sin kliniske hverdag, der man inkluderer beskrivelse av hovedproblem og hvordan kronisk smerte setter preg på denne pasientens liv. Hun ønsker å bruke dette caset for å tydeliggjøre ulike aspekter ved vurdering av kronisk smerte i et biopsykososialt perspektiv.
 

Godkjent 3 timer for opprettholdelse av «Spesialist i Muskel- Skjelett Fysioterapi»
 

Se kursinvitasjon her

Avbestillingsfrist: 22.september 2020


 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
3