Informasjon om krisetiltak

Informasjon om krisetiltak

Publ: 24.03.2020
Den første fasen av denne krisesituasjonen er nå ved å avta, og det synes som om at de strakstiltakene som ble innført de første dagene begynner å kunne tas i...
Informasjon til instituttene (24.03.20)

Informasjon til instituttene (24.03.20)

Publ: 24.03.2020
INNHOLD 1. Hvordan reduseere utgiftene ved instituttene Leieutgifter (privat og for instituttet) Faste utgifter Lån, finansieringskostnader og avdrag Offentlige utgifter 2. Utgiftsdekning for instituttene 3. Lån med stats-garanti 4. Oppfordring til solidaritet 5. Om permitteringsvarsel UTVIDET INFORMASJON I EGET DOKUMENT (PDF)  
Forskrift om endring: Takster for videokonsultasjon opprettet

Forskrift om endring: Takster for videokonsultasjon opprettet

Publ: 23.03.2020
I forskrift 23. mai 2019 nr. 890 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. gjøres følgende endringer:  I kapittel II Takster tas det inn et nytt punkt B....
Oppdatert korona-informasjon

Oppdatert korona-informasjon

Publ: 20.03.2020
PFF henstiller til solidaritet med de som er hardest rammet   Det er stadige endringer i den informasjonen som kommer fra forskjellige myndigheter, og nye momenter kommer til. PFF legger nå ut et...
Nytt om driftstilskuddene

Nytt om driftstilskuddene

Publ: 18.03.2020
PFF har nå fått beskjed om at driftstilskuddene inntil videre skal utbetales som vanlig i bydelene i Oslo kommune og i kommunene ellers i landet. Vi venter på mer informasjon om...
Råd til privatpraktiserende fysioterapeuter

Råd til privatpraktiserende fysioterapeuter

Publ: 17.03.2020
Vi går en usikker tid i vente med tanke på vårt inntekstgrunnlag fremover. Det er lovet økonomisk kompensasjon for næringsdrivende som har fått næringsforbud, men vi vet ennå ikke omfanget...
Fysioterapipraksisene stenges!

Fysioterapipraksisene stenges!

Publ: 15.03.2020
PFF har i skrivende stund fått informasjon fra Helsedirektoratet om at alle landets fysioterapipraksiser skal stenges fra 16.03.2020 kl. 00:00. Det er gjort unntak for helt nødvendig helsehjelp. Utdrag av vedtaket: Vedtak...
Oppdatert informasjon til instituttene

Oppdatert informasjon til instituttene

Publ: 14.03.2020
Det råder stor usikkerhet i kommunene om hvordan fysioterapipraksiser skal håndteres. Noen kommuner har beordret fullstendig stengning, mens andre har tillatt drift med en del begrensninger. Dette skyldes forskjellig tolkning...
Informasjon og anbefalinger til instituttene

Informasjon og anbefalinger til instituttene

Publ: 13.03.2020
Regjeringen har iverksatt omfattende tiltak mot spredning av smitte av viruset Covid-19. Dette omfatter blant annet stengning av virksomheter og møteforbud. Vedtaket kan i sin helhet leses her.   Det hersker fremdeles stor usikkerhet...
Ny og klargjørende informasjon fra Helseetaten Oslo

Ny og klargjørende informasjon fra Helseetaten Oslo

Publ: 13.03.2020
PFF har fått spørsmål om hvordan man skal forholde seg til pasientene på instituttene fremover, med tanke på myndighetenes oppfordring om å holde en meters avstand og om man faktisk...
Bekymringer rundt den økonomiske situasjonen

Bekymringer rundt den økonomiske situasjonen

Publ: 12.03.2020
PFF er bekymret for de økonomiske konsekvensene koronaviruset kan få for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter De siste forbudene fra regjeringen, om blant annet avvikling av treningssentre, gruppetimer og omfanget av karantenetiltakene, har...
1
2