Top Image

Medlem hos oss?

PFF er forbundet for deg som jobber som privatpraktiserende fysioterapeut, enten med eller uten driftsavtale. PFF ønsker å gjøre din hverdag som privatpraktiserende fysioterapeut så optimal som mulig, blant annet ved å arbeide for å styrke fysioterapeuters inntekts- og arbeidsvilkår. Vi setter stor pris på våre medlemmer, siden en stor medlemsmasse gjør det lettere å få tyngde nok til å utrette endringer for fysioterapitjenesten i Norge.

I og rundt styret i PFF jobber flere personer med mål om å bistå medlemmene våre der det måtte være behov. Som medlem i PFF kan du få hjelp av følgende:

1. Sekretariatet er bindeleddetet mellom medlemmer og styret. Sekretariatet er behjelpelig med alt fra adresseendringer til bistand vedrørende din daglige praksis. Er det saker sekretariatet ikke har kompetanse til å hjelpe deg med, henvises du videre til den i styret/utvalget som innehar den nødvendige kompetansen.

2. Generalsekretæren hjelper deg med spørsmål om takster, driftstilskudd eller annet faglig eller fagpolitisk. Dette gjelder også spørsmål om drift og regnskap, samt andre administrative tiltak. Her kan man komme med innspill og ønsker om saker som PFF skal ta opp. PFF hjelper deg også med personlig og juridisk bistand i konflikter med myndigheter, pasienter eller kolleger.

3. Studentkontakten hjelper deg med spørsmål om studier, autorisasjon og lignende. Vår studentkontakt er Marius Solstrand, som kan nås på marius@iliaden.no

4. Kursansvarlig kan hjelpe deg med spørsmål om kurs og mottar gjerne ønsker om kurs. Kontakt Linda Linge på tlf 900 42 177 eller linda.linge@fysioterapi.org dersom du har spørsmål vedrørende våre kurs.

5. Kollegahjelp kan du henvende deg til dersom du har du problemer i hverdagen som går på din funksjon som privatpraktiserende fysioterapeut.
 
Bli medlem

Medlemsfordeler

Vurderer du å bli medlem i PFF? Det er i så fall lurt!

Som medlem vil du få en rekke fordeler i form av gunstige forsikringsavtaler, økonomisk og personlig bistand ved konflikter i praksisen din, gunstige priser på innovative og aktuelle kurs arrangert av forbundet, og mye mer. Og ikke minst - du vil få muligheten til å påvirke fremtidens fysioterapi.

PFF har samarbeidsavtale med IF Forsikringspartner. For mer info om medlemskap, rettigheter, priser og forsikring, se her.
 

Forskjellige medlemsskap

1. STUDENT/TURNUS

2. ORDINÆR

3. ORDINÆR - EKTEFELLEPRIS

4. HVILENDE
5. STØTTEMEDLEM

 

Fordeling av kontigent, inkludert moms og obligatorisk abonnement på bladet:
 

Medlemsstatus

Kontingent

Medlemsblad

Serviceavgift

Rettshjelp

Moms

I alt

  Student/turnus             0             0             0                   0         0

Ordinært *1

1619

850

2270

206

567

5536

Ektefelle

1619

0

2003

206

501

4329

Hvilende/permisjon *1

1311

850

102

 

26

2313

Støttemedlem

154

850

0

 

0

1028

*1- Tillegg ved manglende e-post

 

 

514

 

129

625

 
For mer info om medlemskap, priser og forsikring, se her.
 
Bli medlem
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon