Top Image

Medlem hos oss?

PFF setter stor pris på sine medlemmer siden det er med en stor medlemsmasse vi kan få tyngde nok til å utrette endringer for fysioterapitjenesten i Norge.

Sekretariatet er bindeleddetet mellom medlemmer og styret. Sekretariatet er behjelpelig med alt fra adresseendringer til bistand vedrørende din daglige praksis. Er det saker sekretariatet ikke har kompetanse på til å hjelpe deg, henvises du videre til den i styret/utvalg som innehar den nødvendige kompetanse.

Generalsekretæren hjelper deg med spørsmål om takster, driftstilskudd eller annet faglig / fagpolitisk. Spørsmål om drift / regnskap og andre administrative tiltak. Innspill og ønsker om saker som PFF skal ta opp. Personlig bistand i konflikter med myndigheter, pasienter eller kolleger.

Studentkontakten hjelper deg med spørsmål om studier, autorisasjon og lignende. Vår studentkontakt er Marius Solstrand, som kan nås på marius@iliaden.no

Kursansvarlig kan hjelpe deg med spørsmål om kurs og mottar ønsker om kurs. Kontakt Linda Linge på tlf 900 42 177 eller linda.linge@fysioterapi.org dersom du har spørsmål vedrørende våre kurs.

Kollegahjelp kan du henvende deg til dersom du har du problemer i hverdagen som går på din funksjon som privatpraktiserende fysioterapeut.

 
Bli medlem

Medlemsfordeler

Vurderer du å bli medlem i PFF? Det er i så fall lurt!

Som medlem vil du få en rekke fordeler i form av gunstige forsikringsavtaler, økonomisk og personlig bistand ved konflikter i praksisen din, gunstige priser på innovative og aktuelle kurs arrangert av forbundet, og mye mer. Og ikke minst - du vil få muligheten til å påvirke fremtidens fysioterapi.

PFF har samarbeidsavtale med IF Forsikringspartner. For mer info om medlemskap, rettigheter, priser og forsikring, se her.
 

Forskjellige medlemsskap

1. STUDENT/TURNUS

2. ORDINÆR

3. ORDINÆR - EKTEFELLEPRIS

4. HVILENDE
5. STØTTEMEDLEM

 

Fordeling av kontigent, inkludert moms og obligatorisk abonnement på bladet:
 

Medlemsstatus

Kontingent

Medlemsblad

Serviceavgift

Rettshjelp

Moms

I alt

  Student/turnus             0             0             0                   0         0

Ordinært *1

1619

850

2270

206

567

5536

Ektefelle

1619

0

2003

206

501

4329

Hvilende/permisjon *1

1311

850

102

 

26

2313

Støttemedlem

154

850

0

 

0

1028

*1- Tillegg ved manglende e-post

 

 

514

 

129

625

 
For mer info om medlemskap, priser og forsikring, se her.
 
Bli medlem
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon