Top Image

Spesialistutdanning

PFF er godkjenningsinstans for spesialiteten i Muskel- og Skjelett Fysioterapi og Spesialist i ultralyddiagnostikk.

Spesialist i ultralyddiagnostikk:

 

Mål med utdanningen:

  • Utdannne spesialister i muskel- og skjelett ultralyd i privat fysioterapipraksis
  • Sikre at ultralydpraktiserende behandlere innehar de rette kvalifikasjoner til å benytte ultralyd på en sikker og faglig forsvarlig måte.


Historie

Videreutdanning i ultralyd startet i mars 2009 i Aalborg i Danmark. 4 klasser tok sin utdanning i Danmark, før utdanningen ble flyttet til Norge i samarbeid med PFF. 3. kull er nå under utdanning i Norge innen basic ultralydskanning. Over 100 behandlere har fullført grunnutdanningen disse årene som gir rett til videreutdanning på advanced nivå.

 

 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon