Top Image

Spesialistutdanning

PFF er godkjenningsinstans for spesialiteten i Muskel- og Skjelett Fysioterapi og Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd.

Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd:


Ultralyd er på full fart inn i primærhelsetjenesten grunnet bedre kursmuligheter og reduserte priser på diagnostisk utstyr, og er av mange sett på som en metode å skille seg fra mengden. Vårt primærmål er å utdannne spesialister i muskel- og skjelett ultralyd i privat fysioterapipraksis. Videre å sikre at ultralydpraktiserende behandlere innehar de rette kvalifikasjoner til å benytte ultralyd på en sikker og faglig forsvarlig måte.


Krav til tittel som Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd


Krav til grunnutdanning:

 • Høgskoleutdanning i fysioterapi (3 år)
 • Turnustjeneste (1 år)
 • Offentlig godkjenning som fysioterapeut (autorisasjon)


Spesialistutdanningen krever:

 • Gjennomført Basic kurs (modul 1-3) i regi av PFF.
 • Fått godkjent 10 skriftlige case-innleveringer
 • Bestått Basic eksamen
 • Gjennomført Advanced kurs (modul 4-9) i regi av PFF
 • Fått godkjent 12 pasientcaser fra Advanced modulene
 • Bestått Advanced eksamen
 • Hospitert 3 x 8 timer ved godkjent praksissted for ultralyd
 • Observert skopisk kirurgi på skulder, hofte, kne og ankel
 • Gjennomført OMI kurs 1a til 3 b eller liknende utdanning i klinisk diagnostikk


Det kreves også at man gjennomfører kurs i forskningsmetode innen 5 år etter godkjenning som spesialist.


Spesialistsøknad:

Etter gjennomført spesialistutdanning kan kandidaten sende inn relevant dokumentasjon til spesialistrådet for godkjenning. Når all dokumentasjon foreligger, vil kandidaten bli utevnt til Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd. Tittelen er en forbundsegen spesialisttittel i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Kun medlemmer i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund kan søke om spesialistgodkjenning.
 

Vedlikehold av spesialisttittelen:

Gjennomføre minst 8 timer dokumentert faglig oppdatering hvert år i hele spesialistperioden. Dokumentasjon må årlig sendes til spesialistrådet for godkjenning. Følgende muligheter finnes:

 • Hospitere på godkjent praksisplass
 • Delta på ultralydkongress
 • Delta på ultralyd temakurs
 • Delta på Advanced kurs

Les mer på http://www.ultralydscanning.no/
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon