Top Image

Info til næringsdrivende fysioterapeuter

De fleste er nå i gang igjen, men med redusert kapasitet, og det dukker opp nye problemstillinger i kjølvannet av dette. Med dette dokumentet ønsker PFF å summere opp gjeldende ordninger, gjenstående problemstillinger og mulige løsninger.

Støtteordningene som er opprettet for næringsdrivende fysioterapeuter begynner nå å falle på plass og bli søkbare. Ordningen med omsorgspenger, sykepenger og kompensasjon for nødvendige utgifter er på plass nå.

PFF har registrert at det i søkerutinene har blitt mer eksakt informasjon om ordningene og betingelsene for å kunne bruke dem. Dessverre har betingelsene som har blitt tilføyet begrensende virkning på 2 av støtteordningene i forhold til det som først ble tilgjengelig. PFF har henvendt seg til de aktuelle departementene om dette, svar foreligger ikke annet enn når det gjelder ordningen for støtte til utgiftsdekning.

Følgende temaer og endringer er innført siden siste tabell ble sendt:

1. Nettundervisning om smittevern for 1-1 behandling med besvarelser av spørsmål
2. Trening 1-1 og behandling i gruppe – PFF’s forslag til smittevern i treningsrom/sal/basseng
3. Undersøkelse kan også foregå som videokonsultasjon
4. Behandler som selv er i risikogruppe
5. Støtteordning for selskaper uten ansatte 
6. Inntektsdekning for fysioterapeuter 67 år eller eldre eller uten registrert ENK

Få mer informasjon om de ulike temaene i dette dokumentet (PDF)

Dette dokumentet gir informasjon om ordningene slik de er pr. dags dato. PFF gjør oppmerksom på at det forslaget vi har sendt til FHI ikke ennå er godkjent, og at det da er opp til den enkelte fysioterapeut at vurdere forsvarligheten av behandling av denne typen, og hvilke smitteverntiltak som skal til.

PFF kommer tilbake med utfyllende informasjon etter hvert som den blir tilgjengelig, og ønsker medlemmene sine en fin vår!

 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker