Top Image

Treningssentre kan åpne fra 15.juni

Helsedirektoratet har den 12.06.2020 bekjentgjort ytterligere åpning av virksomheter og reisebestemmelser. Smitteverntiltak må følges for de bransjene det gjelder sammen med de generelle tiltakene om å holde seg hjemme hvis man blir syk, vaske hender grundig og ofte og holde minst en meter avstand til andre. For bransjen vår er det mest forholdene vedrørende treningssentervirksomhet og svømmehaller som er av interesse. Endringene som er gjort skal gjelde fra 15. juni.

Treningssentre
Treningssentre kan holde åpent fra og med 15. juni 2020 dersom smittevernet er ivaretatt. Risikoen for smitte på treningssentre er knyttet til mange felles kontaktpunkter for de som trener, at personer er tett på hverandre, og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs og i mindre ventilerte lokaler. Publiserte studier viser at smittespredningspotensialet i sal-trening med høy fysisk aktivitet er høyere enn aktiviteter som pilates og yoga. Treningssentre samler også personer fra geografiske spredte områder.

For å redusere faren for smitte inne på treningssentrene er det derfor viktig med strenge smittereduserende tiltak. Hovedpunkter i disse tiltakene er:
  • Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig
  • Håndhygiene bør utføres før og etter økten
  • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr
  • Utstyr som berøres med hender over tid (f.eks. manualer og treningsapparater) bør rengjøres etter vanlige rutiner av hver bruker og av senteret ved dagens slutt
  • Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter
  • Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene

Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene, som det forventes at treningssentrene følger:

Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke)
Plakat om smittevernregler på treningssentre (Virke)

PFF forutsetter at disse reglene er overførbare for treningsvirksomhet ved fysioterapiklinikker.

Les hele skrivet her, inkludert mer om svømmehaller, garderober og dusj, smittespredning og forsterkede smitteverntiltak (PDF). 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker