Modicforandringer – nytt håp eller ny blindvei?

Korsryggssmerter er etter hvert viden kjent som en kostbar byrde for samfunnet, en psykisk og fysisk belastning for individet og en klinisk hodepine for fysiotera- peuten. Modicforandringer har skapt mye interesse, og denne kulminerte i 2013 hvor en dansk studie viste at mange pasienter med Modicforandringer hadde svært god effekt av antibiotikabehandling. Men hva er status på Modic i 2018, og hva betyr de for deg?

Les hele artikkelen her (PDF). 
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2