Støtter ikke bruk av antibiotika ved Modicforandringer

I kjølvannet av resultatene fra en dansk studie fra 2013, som konkluderte med at 100 dager høydose antibiotikabehandling kunne ha gunstig effekt på Modic- forandringer, har etterspørselen etter antibiotika ved korsryggsmerter vært stor. For å etterprøve de danske funnene, satte en norsk forskergruppe i gang et til- svarende prosjekt i 2015. Resultatene fra studien er nå endelig publisert, og mye tilsier at det ikke er grunn til å støtte bruk av antibiotikabehandling for pasienter med korsryggsmerter og Modicforandringer.

Les hele artikkelen her (PDF).
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2