Ultralydscanning BASIC Modul 1 - Kne, ankel og fot

Ultralydscanning BASIC Modul 1 - Kne, ankel og fot

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge.

Kurset tar for seg områdene kne, ankel og fot. Hvert kurs i basic-modulrekken inneholder en introdel, slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge. Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.Kursene er godkjent for poeng hos Legeforeningen og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Kurskalender for kurs i regi av PFF: https://www.ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/

Program
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2