Kampanje fra Helfo - økt bevissthet rundt takstbruk

Helfo har for tiden en informasjonskampanje som som retter seg mot blant annet fysioterapeuter og har fått navnet "Vet du…". Kampanjen tar sikte på å øke helseaktørenes bevissthet om takstbruk og dermed gjøre det enklere å sette frem riktige refusjonskrav.

helfo.no kan du lese mer om kampanjen."

https://www.helfo.no/vet-du
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3