Top Image

Bli medlem i PFF og vær med på å påvirke fremtidens fysioterapi!

PFF er forbundet for deg som jobber som privatpraktiserende fysioterapeut, både for dere med og uten kommunal avtale. PFF arbeider aktivt for å styrke inntekts- og arbeidsvilkår for næringsdrivende fysioterapeuter, og har forhandlingsrett om takster og sentrale avtaler med kommunene. PFF er også representert i både fysiofondets styre og muskel- og skjelettrådet. Vi setter stor pris på våre medlemmer, siden en stor medlemsmasse gjør det lettere å få tyngde nok til å utrette endringer for fysioterapitjenesten i Norge.

PFF er godkjenningsinstans for spesialiteten i Muskel- og Skjelett Fysioterapi og Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd  (www.ultralydscanning.no)


PRISER MEDLEMSSKAP

Turnusmedlem og student
Kr 0

Nyutdannet - halv pris første to år
Kr 2813,- årlig

Ordinært medlem
Kr 5626,- årlig

Ektefelle / samboer
Kr 4399,- årlig

Hvilende medlem
Kr 2350,- årlig

Støttemedlem
Kr 1044,- årlig

Spesialist ikke medlem
Kr 4570,- ved registrering (1000,- påfølgende år)

For mer informasjon om priser og rettigheter, se vedlegg (PDF)
For mer informasjon om våre vedtekter og etiske regler, se her.

Top Image

Vi er her for deg

I og rundt styret i PFF jobber flere personer med mål om å bistå medlemmene våre der det måtte være behov. Som medlem i PFF kan du få hjelp av følgende:

1. Sekretariatet er bindeleddetet mellom medlemmer og styret. Sekretariatet er behjelpelig med alt fra adresseendringer til bistand vedrørende din daglige praksis. Er det saker sekretariatet ikke har kompetanse til å hjelpe deg med, henvises du videre til den i styret/utvalget som innehar den nødvendige kompetansen.

2. Generalsekretæren hjelper deg med spørsmål om takster, driftstilskudd eller annet faglig eller fagpolitisk. Dette gjelder også spørsmål om drift og regnskap, samt andre administrative tiltak. Her kan man komme med innspill og ønsker om saker som PFF skal ta opp. PFF hjelper deg også med personlig og juridisk bistand i konflikter med myndigheter, pasienter eller kolleger.

3. Studentkontakten hjelper deg med spørsmål om studier, autorisasjon og lignende. Vår studentkontakt er Marius Solstrand, som kan nås på marius@iliaden.no

4. Kursansvarlig kan hjelpe deg med spørsmål om kurs og mottar gjerne ønsker om kurs. Kontakt Linda Linge på tlf 900 42 177 eller linda.linge@fysioterapi.org dersom du har spørsmål vedrørende våre kurs.

5. Kollegahjelp kan du henvende deg til dersom du har du problemer i hverdagen som går på din funksjon som privatpraktiserende fysioterapeut. Kontakt generalsekretær Henning Jensen på tlf 913 51 337 eller henning.jensen@fysioterapi.org ved spørsmål. 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon