Skulderskader på akuttmottaket

Den største gruppen av skulderpasienter som ses i allmenn fysioterapipraksis er bløtdelsskader eller belastningsrelaterte smerter. Det er mer sjelden å diagnostisere frakturer og/eller dislokasjoner som typisk først henvender seg hos legevakt / akuttmottak. Det er allikevel mange pasienter som henvender seg på akuttmottaket som har bløtdelsskader uten fraktur, og som havner tilbake i primærlinjen. En ny studie kikker på disse sammenhengende, og gir oss ny forståelse omkring alders­ og kjønnsfordeling av disse skadene.

Les hele artikkelen her (PDF)
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3