Top Image

Ultralyd modul 3 - Hofte, rygg, bekken og lyske

Ultralyd modul 3 - Hofte, rygg, bekken og lyske

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge.

Kurset tar for seg områdene hofte, lyske, rygg og mage. Hvert kurs i basic-modulrekken inneholder en introdel, slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge. Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.Kursene er godkjent for poeng hos Legeforeningen og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Kurskalender for kurs i regi av PFF: http://www.ultralydscanning.no/kurskalender.html

Se http://www.ultralydscanning.no for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene.

Program

Facebook Event

Avbestillingsfrist: 10.04.2019
Ved påmelding etter denne dato er man ikke garantert plass og det belastes med 10 % tillegg på kursavgiften. Ved avbestilling etter denne dato, må kursavgiften betales i sin helhet.
 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
3