Bli medlem og motta gave fra PFF til en verdi av kr 4800!

Bli medlem og motta gave fra PFF til en verdi av kr 4800!

Publ: 19.12.2018
PFF er fysioterapeutorganisasjonen som fremmer interessene til det store flertallet av privatpraktiserende fysioterapeuter – enten du har driftstilskudd eller ikke. PFF deltar i forhandlingene om ASA 4313, takstforskriftene og har...
Nytt fagblad ute nå - årets siste!

Nytt fagblad ute nå - årets siste!

Publ: 19.11.2018
Årets siste fagblad er i postkassene denne uka, og allerede nå kan du lese bladet elektronisk. I denne utgaven av Fysioterapi i Privat Praksis kan du blant annet lese om isometri...
PFF med forslag til EPJ-systemers funksjonalitet

PFF med forslag til EPJ-systemers funksjonalitet

Publ: 23.10.2018
Redusert tilgjengelighet til support og tilgang til ProMed sitt ASP-baserte EPJ-system denne høsten har aktualisert problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med bruken av EPJ. PFF har hatt mange henvendelser...
Reforhandling av ASA 4313

Reforhandling av ASA 4313

Publ: 22.10.2018
Reforhandling av ASA 4313 mellom KS på den ene siden og NFF, NMF og PFF på den andre siden ble påbegynt mandag 22.10.2018. Den reviderte versjonen skal gjelde for tidsrommet...
Nytt fagblad - kun på nett

Nytt fagblad - kun på nett

Publ: 13.09.2018
Septemberutgaven av Fysioterapi i Privat Praksis er nå tilgjengelig her: http://fysioterapi.org/aktuelt-fagbladet/fysioterapi-i-privat-praksis  I denne utgaven kan du lese om blant annet patellofemorale smerter, FAI, frossen skulder, akillestendinopati, bicepspatologi, skadeforebygging og mye mer.  Denne gangen...
Høring om grunnutdanningen

Høring om grunnutdanningen

Publ: 27.08.2018
Kunnskapsdepartementet har høsten 2017 gitt forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene. Forskriften skal sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning definere de nasjonale rammene for helse- og...
Personvern (GDPR) og EPJ-systemer

Personvern (GDPR) og EPJ-systemer

Publ: 13.08.2018
Ny lov om personvern trådte i kraft den 20.07.2018, noe de fleste har merket ved at de har mottatt en mengde e-poster med spørsmål om samtykke til å motta henvendelser...
Takstforhandlinger 2018: Ny avtale og protokoll, samt oppdaterte takster og egenandeler

Takstforhandlinger 2018: Ny avtale og protokoll, samt oppdaterte takster og egenandeler

Publ: 24.06.2018
I mai og juni i år har det blitt avholdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og staten/KS om revisjon av avtalen om driftstilskudd og takster...
Manuellterapeutene taperne i takstoppgjøret

Manuellterapeutene taperne i takstoppgjøret

Publ: 24.06.2018
Av: Henning Jensen, generalsekretær Årets takstforhandlinger resulterte i en økning av rammen med 5,6 %. Mens A2-takstene fikk et påslag på gjennomsnittlig 6,74 % og A9-takstene 6,20 % fikk A8-takstene et...
Kjenner du forskjellen på veiledet trening og gruppetrening?

Kjenner du forskjellen på veiledet trening og gruppetrening?

Publ: 14.06.2018
For å kreve takst for veiledet trening, må du være tilgjengelig. For gruppetrening kreves det at du er til stede. Les mer om forskjellen på gruppetrening og veiledet trening i HELFO...
Rådet for Muskelskjeletthelse inviterer til konferanse 30. mai

Rådet for Muskelskjeletthelse inviterer til konferanse 30. mai

Publ: 02.05.2018
Den 30. mai 2018 arrangerer Rådet for Muskelskjeletthelse sin årlige konferanse. I år er temaet "Muskelskjeletthelse og rehabilitering - Hvordan fungerer det?". Dato: 30. mai 2018 Tid: Kl. 10:00-16:30 Sted: Helsedirektoratet (Universitetsgata 2, 0164...
Femårig grunnutdanning må utredes nå!

Femårig grunnutdanning må utredes nå!

Publ: 21.04.2018
Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet videreutdanning av fysioterapeuter. Bakgrunnen for bestillingen er de store endringene som har vært i primærhelsetjenesten og det økte behovet for kompetent...
1
2
3
Sponsorer
1
2
3