Top Image

Informasjon om Helfos brukerundersøkelse 2024

8. mars sendes Helfos brukerundersøkelse ut, rettet mot alle behandlere som har avtale med Helfo, samt behandlere som er fast ansatt i kommunene. 

Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvilken tillit helseaktørenes har til Helfos forvaltning av refusjonsordningen og hvor lett eller vanskelig det er for helseaktørene å etterleve den. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å gjøre Helfos tjenester enklere, tryggere og riktigere.
 

Helfo ønsker størst mulig deltakelse i brukerundersøkelsen. Undersøkelsen tar bare 5-10 minutter. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å gjøre Helfos tjenester enklere, tryggere og riktigere for de som bruker refusjonsordningen, så her det gode muligheter til å påvirke!

Les infoskrivet fra Helfo her

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2