Top Image

Spesialistutdanning

PFF er godkjenningsinstans for spesialiteten i Muskel og Skjelett Fysioterapi og Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd.

Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd

Ultralyd er på full fart inn i primærhelsetjenesten grunnet bedre kursmuligheter og reduserte priser på diagnostisk utstyr, og er av mange sett på som en metode å skille seg fra mengden. Vårt primærmål er å utdannne spesialister i muskel- og skjelett ultralyd i privat fysioterapipraksis. Videre å sikre at ultralydpraktiserende behandlere innehar de rette kvalifikasjoner til å benytte ultralyd på en sikker og faglig forsvarlig måte.


Krav til tittel som Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd


Krav til grunnutdanning:

 • Høgskoleutdanning i fysioterapi (3 år)
 • Turnustjeneste (1 år)
 • Offentlig godkjenning som fysioterapeut (autorisasjon)


Spesialistutdanningen krever:

 • Gjennomført Basic kurs (modul 1-3) i regi av PFF.
 • Fått godkjent 10 skriftlige case-innleveringer
 • Bestått Basic eksamen
 • Gjennomført Advanced kurs (modul 4-9) i regi av PFF
 • Fått godkjent 12 pasientcaser fra Advanced modulene
 • Bestått Advanced eksamen
 • Hospitert 3 x 8 timer ved godkjent praksissted for ultralyd
 • Observert skopisk kirurgi på skulder, hofte, kne og ankel
 • Gjennomført OMI kurs 1a til 3 b eller liknende utdanning i klinisk diagnostikk


Det kreves også at man gjennomfører kurs i forskningsmetode innen 5 år etter godkjenning som spesialist.


Spesialistsøknad:

Etter gjennomført spesialistutdanning kan kandidaten sende inn relevant dokumentasjon til spesialistrådet for godkjenning. Når all dokumentasjon foreligger, vil kandidaten bli utevnt til Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd. Tittelen er en forbundsegen spesialisttittel i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Kun medlemmer i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund kan søke om spesialistgodkjenning.
 

Vedlikehold av spesialisttittelen:

Gjennomføre minst 8 timer dokumentert faglig oppdatering hvert år i hele spesialistperioden. Dokumentasjon må årlig sendes til spesialistrådet for godkjenning. Følgende muligheter finnes:

 • Hospitere på godkjent praksisplass
 • Delta på ultralydkongress
 • Delta på ultralyd temakurs
 • Delta på Advanced kurs

Ved spørsmål, ta kontakt med leder av spesialistrådet for ultralyd:
Marius Fredriksen
Telefon: 920 91 197
E-post: fys.marius@gmail.com


Les mer på http://www.ultralydscanning.no/

Spesialist i Muskel og Skjelett Fysioterapi

PFF sin «Spesialist i Muskel og Skjelett Fysioterapi» bygger på utdannelsen til OMI Norden. Det er en skandinavisk organisasjon av lærere og gruppeledere innenfor ortopedisk medisin med direkte samarbeid med OMI Global. OMI Norden tilbyr videreutdanning i ortopedisk medisin for leger, fysioterapeuter,naprapater og kiropraktorer. OMI Norden har kursvirksomhet i Norge,Sverige,Finland og Danmark OMI Global tilbyr utdannelse Tyskland, Belgia, Sveits,Polen, Luxemburg, Italia, England, USA, Canada, Brazil, Argentina,Taiwan og India.
 

Krav til tittel som spesialist i Muskel og Skjelett fysioterapi:

 • Gjennomført OMI basic kursrekke (3 moduler) og eksamen
 • Gjennomført OMI advanced kursrekke (3 moduler) og eksamen
 • Forskningskurs
 • Anatomikurs


Vedlikehold av spesialisttittelen:

Minimum 100 timer relevante kurs eller kongresser i løpet av hver 5-årsperiode. Dokumentasjon må sendes inn til spesialistrådet. Det anbefales kurs som Ortopedisk Medisin går godt sammen med, som feks. McKenzie, Maitland etc. Men disse er ikke et krav. Kurs arrangert i regi av PFF merkes med antall godkjente timer for vedlikehold.
 

Mastergrad

For mastergrad kan man søke seg til postgraduate studier ved universitetet Middelsex i London. Man kan ta kontakt med SOMM`s (Society of Musculoskeletal Medicine) administrative leder p.t.Christine Williams via mail:christine.williams@somed.org. og forhøre seg om fremgangsmåte. Alle studenter må gjennomføre en obligatorisk del som er en forsknings-og vitenskapsteorimodul. Ellers kan en velge mellom flere moduler, der en må velge to. Oversikt finnes her: http://www.sommcourses.org/course-categories/msc-orthopaedic-medicineUtdanningen er modulbasert og store deler kan gjennomføres fra Norge.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med leder av spesialistrådet MSK:
Kalairasan Seenithamby
Telefon: 950 32 858
E-post: kalair@online.no

 

Om kursene:
Utdannelsen er delt i Basic og Advanced Courses- 3 moduler hver. En modul består av 5 dagers undervisning- av 2 og 3 dagers varighet- et A og et B kurs

 

Basic course

Basis kursene har til sammen 15 dagers varighet. Her legges det vekt på de vanlige lidelsene i øvre og nedre ekstremitet foruten columna. Mellom hvert kurs tilbys en halv dags repetisjon ledet av gruppeleder med OMI kompetanse. Dette er etterfulgt med 2 repetisjonskurs av 2 dager før man kan ta avsluttende eksamen i «Basic Exam in Orthopaedic Medicine»-teoretisk og praktisk.

 

Advanced course

Advanced course har samme struktur som Basic Course. Her legges det vekt på differensial diagnostikk og de mere uvanlige lidelsene. Advanced course er etterfulgt av et 3 dagers repetisjonskurs med påfølgende Eksamen i «Advanced Exam in Orthopaedic Medicine»- også teoretisk og praktisk.

 

Hele utdannelsen tar normalt mellom 3 til 4 år med samme struktur i alle land. Dette gjør det mulig å gjennomføre videreutdannelse i det landet du velger. Et nært samarbeid mellom lege og fysioterapeut hvor begge ”snakker samme språk” er ofte påkrevet og gir det beste resultat
 

Kurs i regi av OMI Norge:


Gjennomført basisikurs:

1a – introduksjon og skulder, 16 timer

1b – lumbal, 21 timer

2a – albue, hånd og resten av lumbal, 16 timer

2b – cervical og start på legg, ankel, fot, 21 timer

3a - thoracal og resten av legg, ankel, fot, 16 timer

3b - hofte og kne, 21 timer

Kollokvier / supervisjon og/eller refresher kurs, 25 timer

Basic eksamen, 8 timer

 

Gjennomført advanced kurs:

4a - cervical og vertigo, 16 timer

4b – skulder, albu, hånd og skulderbue, 21 timer

5a – thorax, abdomen, lumbal, 16 timer

5b - lumbal, IS-ledd og temporomadibularledd, 21 timer

6a – kne, hofte- og glutealregion, 16 timer

6b – kne, legg, fot og nervekompresjoner, 21 timer

Kollokvier / supervisjon og/eller refresher kurs, 25 timer

Advanced eksamen, 8 timer

 

I tillegg for godkjenning av spesialitet:

Forskningskurs, fire dager, 36 timer

Anatomikurs – preparater (årlig i Trondheim), 21 timer

Les mer på https://www.ominorden.com

 

 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon