Kontakt oss

KONTAKTINFORMASJON

VI ER

Christin Foss
Henning Jensen
Trond Dalaker
Arne Strand

Ansvarsområder

Styreleder

Styrets leder er ansvarlig for den daglige drift og koordinering av styrets arbeid. Han/hun er ansvarlig for at styret følger forbundets vedtekter i forbindelse med saksbehandling, og kaller inn til styremøter og styreseminar flere ganger årlig. Styrets leder fungerer også som pressekontakt. 

Generalsekretæren

Generalsekretæren hjelper deg med spørsmål om takster, driftstilskudd eller andre fagpolitiske spørsmål. Han har oversikt over det meste som gjelder drift, regnskap og andre administrative tiltak. Han kommer med innspill og ønsker om saker som PFF skal ta opp, og yter personlig bistand i konflikter med myndigheter, pasienter eller kolleger.
Generalsekretæren jobber opp mot styret og har fagpolitikk og takstforhandlinger som spesialfelt.

Sekretariatet

Sekretariatet er bindeleddetet mellom medlemmer og styret. Sekretariatet er behjelpelig med alt fra adresseendringer til bistand vedrørende din daglige praksis. Er det saker sekretariatet ikke har kompetanse på til å hjelpe deg, henvises du videre til den i styret/utvalg som innehar den nødvendige kompetanse. 

Andre styreområder

Studentkontakten hjelper deg med spørsmål om studier, autorisasjon og lignende. Kontakt Fredrik Amlien på telefon 918 60 695 eller fredrik.amlien@fysioterapi.org   

Kursansvarlig kan hjelpe deg med spørsmål om kurs og mottar ønsker om kurs. Kontakt Christopher Vagnild på christopher.vagnild@fysioterapi.org eller telefon 930 72 605 dersom du har spørsmål vedrørende våre kurs.

Kollegahjelp kan du henvende deg til dersom du har du problemer i hverdagen som går på din funksjon som privatpraktiserende fysioterapeut. Kontakt generalsekretær Henning Jensen på tlf 913 51 337 eller henning.jensen@fysioterapi.org ved spørsmål. 
Sponsorer
2