Degenerative meniskskader: Konsekvenser av operativ behandling

Degenerative meniskskader: Konsekvenser av operativ behandling

Publ: 01.04.2021
Hvis man har fulgt med på debatten rundt degenerative meniskrupturer i media, har man fått med seg at disse skadene ikke bør opereres. Ny forskning viser også at risikoen for...
Ny forskning på korsbåndskader: Genetikk kan ha stor betydning

Ny forskning på korsbåndskader: Genetikk kan ha stor betydning

Publ: 01.04.2021
Type idrett, underlag og tidligere korsbåndskade er faktorer som har blitt assosiert med en ACL-ruptur. Nå viser en ny svensk tvillingstudie at opp mot 70 % av alle korsbåndsskader blant...
Kneartrose og styrketrening

Kneartrose og styrketrening

Publ: 01.01.2021
Fysisk aktivitet og veiledet trening er i dag førstelinjebehandling ved symptomatisk kneartrose. Flere treningsformer er anbefalt, men det mangler kunnskap om hvordan treningen bør implementeres i klinisk praksis. I denne...
Kneartrose og protesekirurgi – implikasjoner for fysioterapi

Kneartrose og protesekirurgi – implikasjoner for fysioterapi

Publ: 01.07.2020
Ifølge nasjonalt register for leddproteser, settes det årlig inn ca. 7000 kneproteser i Norge. Behandlingen er generelt forbundet med gode resultater, men en del pasienter opplever også vedvarende smerter og...
Langtidsutfall etter ACL-skade: Økt risiko for kneartrose for opererte vs ikke-opererte

Langtidsutfall etter ACL-skade: Økt risiko for kneartrose for opererte vs ikke-opererte

Publ: 01.07.2020
En systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse fra maiutgaven av BJSM har sett på langtidsresultatene av en primær ACL-skade, der de har sammenlignet kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling. Resultatene viste en økt risiko...
Behandling av Schlatters hos unge utøvere

Behandling av Schlatters hos unge utøvere

Publ: 10.12.2019
To leger på Sunnmøre har de siste årene jobbet for å finne en effektiv behand- lingsform for Osgood-Schlatters sykdom, som rammer mange idrettsaktive barn og unge. Legene har tatt utgangspunkt...
Løperkne – Iliotibial band syndrom (ITBS)

Løperkne – Iliotibial band syndrom (ITBS)

Publ: 10.12.2019
En av de mest vanlige årsakene til smerte på lateralsiden av kneet hos løpere, er iliotibialt båndsyndrom eller løperkne. Men selv om navnet antyder det, kan tilstan- den ramme ved...
Utfall etter ACL-rekonstruksjon: Stor risiko for ny ACL-skade ved for tidlig retur til idrett

Utfall etter ACL-rekonstruksjon: Stor risiko for ny ACL-skade ved for tidlig retur til idrett

Publ: 21.11.2019
En korsbåndsskade er en av de vanligste skadene som rammer kneleddet, og skaden rammer hovedsakelig unge idrettsutøvere. En ny doktorgradsavhandling fra Sverige viser at risikoen for å få en ny...
Kun 1/5 pasienter oppnår symmetrisk knefunksjon 6 mnd etter korsbåndsoperasjon

Kun 1/5 pasienter oppnår symmetrisk knefunksjon 6 mnd etter korsbåndsoperasjon

Publ: 21.11.2019
Ny forskning viser at korsbåndsopererte sliter med å gjenvinne full knefunksjon seks måneder etter operasjon. Dersom de får lov til å gjenoppta full idrettsdeltakelse på dette tidspunktet, har du en...
Utfall etter ACL-rekonstruksjon: God effekt av nevromuskulær elektrisk stimulering i en tidlig fase

Utfall etter ACL-rekonstruksjon: God effekt av nevromuskulær elektrisk stimulering i en tidlig fase

Publ: 21.11.2019
To av artiklene i forrige utgave av «Fysioterapi i privat praksis» omhandlet utfall og funksjon etter ACL-rekonstruksjon. Studier viser at mange sliter med å gjenvinne god muskelstyrke og knefunksjon i...
Spesifikke kliniske retningslinjer: Patellofemoral smerte

Spesifikke kliniske retningslinjer: Patellofemoral smerte

Publ: 21.11.2019
Patellofemoral smerte er vanlig årsak til at folk søker helsehjelp. Knesmertene kan påvirke deltagelse i fysisk aktivitet, sport eller arbeid, noe som kan være frustrerende. Den gode nyheten er at...
Når kneet knaser

Når kneet knaser

Publ: 01.01.2019
For mange er knasende knær grunn nok til å oppsøke en fysioterapeut. Folk vier mye oppmerksomhet og bekymring til lyder (krepitering) fra kneet, men er det egentlig grunn til bekymring? Les...
1
2
Sponsorer
2