Kneartrose og protesekirurgi – implikasjoner for fysioterapi

Kneartrose og protesekirurgi – implikasjoner for fysioterapi

Publ: 01.07.2020
Ifølge nasjonalt register for leddproteser, settes det årlig inn ca. 7000 kneproteser i Norge. Behandlingen er generelt forbundet med gode resultater, men en del pasienter opplever også vedvarende smerter og...
Langtidsutfall etter ACL-skade: Økt risiko for kneartrose for opererte vs ikke-opererte

Langtidsutfall etter ACL-skade: Økt risiko for kneartrose for opererte vs ikke-opererte

Publ: 01.07.2020
En systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse fra maiutgaven av BJSM har sett på langtidsresultatene av en primær ACL-skade, der de har sammenlignet kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling. Resultatene viste en økt risiko...
Behandling av Schlatters hos unge utøvere

Behandling av Schlatters hos unge utøvere

Publ: 10.12.2019
To leger på Sunnmøre har de siste årene jobbet for å finne en effektiv behand- lingsform for Osgood-Schlatters sykdom, som rammer mange idrettsaktive barn og unge. Legene har tatt utgangspunkt...
Løperkne – Iliotibial band syndrom (ITBS)

Løperkne – Iliotibial band syndrom (ITBS)

Publ: 10.12.2019
En av de mest vanlige årsakene til smerte på lateralsiden av kneet hos løpere, er iliotibialt båndsyndrom eller løperkne. Men selv om navnet antyder det, kan tilstan- den ramme ved...
Utfall etter ACL-rekonstruksjon: Stor risiko for ny ACL-skade ved for tidlig retur til idrett

Utfall etter ACL-rekonstruksjon: Stor risiko for ny ACL-skade ved for tidlig retur til idrett

Publ: 21.11.2019
En korsbåndsskade er en av de vanligste skadene som rammer kneleddet, og skaden rammer hovedsakelig unge idrettsutøvere. En ny doktorgradsavhandling fra Sverige viser at risikoen for å få en ny...
Kun 1/5 pasienter oppnår symmetrisk knefunksjon 6 mnd etter korsbåndsoperasjon

Kun 1/5 pasienter oppnår symmetrisk knefunksjon 6 mnd etter korsbåndsoperasjon

Publ: 21.11.2019
Ny forskning viser at korsbåndsopererte sliter med å gjenvinne full knefunksjon seks måneder etter operasjon. Dersom de får lov til å gjenoppta full idrettsdeltakelse på dette tidspunktet, har du en...
Utfall etter ACL-rekonstruksjon: God effekt av nevromuskulær elektrisk stimulering i en tidlig fase

Utfall etter ACL-rekonstruksjon: God effekt av nevromuskulær elektrisk stimulering i en tidlig fase

Publ: 21.11.2019
To av artiklene i forrige utgave av «Fysioterapi i privat praksis» omhandlet utfall og funksjon etter ACL-rekonstruksjon. Studier viser at mange sliter med å gjenvinne god muskelstyrke og knefunksjon i...
Spesifikke kliniske retningslinjer: Patellofemoral smerte

Spesifikke kliniske retningslinjer: Patellofemoral smerte

Publ: 21.11.2019
Patellofemoral smerte er vanlig årsak til at folk søker helsehjelp. Knesmertene kan påvirke deltagelse i fysisk aktivitet, sport eller arbeid, noe som kan være frustrerende. Den gode nyheten er at...
Når kneet knaser

Når kneet knaser

Publ: 01.01.2019
For mange er knasende knær grunn nok til å oppsøke en fysioterapeut. Folk vier mye oppmerksomhet og bekymring til lyder (krepitering) fra kneet, men er det egentlig grunn til bekymring? Les...
Når kneet klikker

Når kneet klikker

Publ: 26.09.2018
De siste årene har en rekke studier blitt publisert som har stilt spørsmålstegn ved den økte forekomsten av meniskkirurgi. Allikevel har mange kirurger og forskere hevdet at pasienter med klikking...
Patellofemorale smerter – hvor står vi i dag?

Patellofemorale smerter – hvor står vi i dag?

Publ: 26.09.2018
I juli 2017 ble den femte internasjonale forskningssamling for PFS gjennomført i Australia, der målsettingen er å danne en konsensus for behandling og håndtering av patellofemorale smerter. En slik samling...
Sponsorer
2
3