Praksisdrift

Vil du jobbe som selvstendig næringsdrivende?

Før en bestemmer seg for å begynne som privatpraktiserende fysioterapeut, vil momentene nevnt nedenfor være verdt å vurdere.

Personlige egenskaper

Det å drive en virksomhet krever tilstedeværelse og engasjement nær 365 dager i året. Driften må være tilnærmet kontinuerlig for at din virksomhet skal være en faktor innbyggerne i nærmiljøet regner med. Det er derfor nødvendig at du ikke er mye borte pga. sykdom eller andre årsaker, at du er utholdende og tålmodig. Selvdisiplin og evnen til ikke å ta på seg oppgaver utover det du makter er også egenskaper du må ha. Er dette grunnlaget til stede, er det basis for å gå videre med planene, som i detaljer blir presentert i det følgende. Takster og driftstilskudd En få oversikt over det meste som har med takster og driftstilskudd å gjøre. Det er også kommet oppdaterte forskrifter om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi: Internkontroll Som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut må man sørge for internkontrollsystem på instituttet. PFF har utviklet et internkontroll-system som skal være en nyttig og enkel hjelp for privatpraktiserende fysioterapeuter i hverdagen. Hva er internkontroll? Sitat fra internkontrollforskriften: Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om.

Her finner du veiledere til oppstart og drift
Rettigheter og plikter som næringsdrivende (PDF)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon