Praksisdrift

Vil du jobbe som selvstendig næringsdrivende?

Før en bestemmer seg for å begynne som privatpraktiserende fysioterapeut, vil momentene nevnt nedenfor være verdt å vurdere.

Personlige egenskaper

Det å drive en virksomhet krever tilstedeværelse og engasjement nær 365 dager i året. Driften må være tilnærmet kontinuerlig for at din virksomhet skal være en faktor innbyggerne i nærmiljøet regner med. Det er derfor nødvendig at du ikke er mye borte pga. sykdom eller andre årsaker, at du er utholdende og tålmodig. Selvdisiplin og evnen til ikke å ta på seg oppgaver utover det du makter er også egenskaper du må ha. Er dette grunnlaget til stede, er det basis for å gå videre med planene, som i detaljer blir presentert i det følgende. Takster og driftstilskudd En få oversikt over det meste som har med takster og driftstilskudd å gjøre. Det er også kommet oppdaterte forskrifter om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi: Internkontroll Som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut må man sørge for internkontrollsystem på instituttet. PFF har utviklet et internkontroll-system som skal være en nyttig og enkel hjelp for privatpraktiserende fysioterapeuter i hverdagen. Hva er internkontroll? Sitat fra internkontrollforskriften: Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om.

Her finner du veiledere til oppstart og drift

 

PRAKSISREGISTRERING

 

Alle fysioterapeuter som sender oppgjør til HELFO skal registrere opplysninger om praksisen sin. Nærmere informasjon om dette finner du HER.

Rettigheter og plikter som næringsdrivende (PDF)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon