Top Image

Nytt fra PFF

Takster og regelverk

PFF skal i samhandlingsmøte med Helsedirektoratet/HELFO den 07.03.2023. En av hensiktene med møtet er å ta opp problemstillinger med regelverket for takstene og innsending av oppgjør, samt hvordan det fungerer i praksis. PFF ønsker gjerne at medlemmer gir innspill - både positive sider eller utfordringer vi har med takstbruk eller oppgjør med HELFO. Innspill kan sendes til pff@fysioterapi.org.
 

Takstforhandlingene

Forberedelsene til takstforhandlingene har startet, med vurderinger av gjennomføring av ny Inntekts- og Kostnadsundersøkelse, kalt IKU. En IKU skal gi svar på hvordan økonomien til fysioterapeuter med driftsavtaler er. Det er lagt til grunn at fysioterapeuter som jobber med avtale med kommunene skal ha en inntektsutvikling som befolkningen generelt. Formålet med IKU’en er da å etterprøve om denne forutsetningen er oppfylt de siste 3 årene. Siste IKU ble gjennomført av SSB i 2018.
 

Et annet tema i de innledende rundene av takstforhandlingene, er å fastsette prinsippene som skal legges til grunn for å finne ut hva utgiftsveksten har vært siden sist og hva den blir i det kommende året. Partene i møtene om dette er HOD, NFF, NMF og PFF. Utfordringen denne gangen er at utgiftene til energi nærmest har eksplodert den siste tiden, og at dette har dratt med seg omtrent alle andre utgifter. PFF ønsker tilbakemelding fra så mange medlemmer som mulig om økninger av utgiftene til strøm og lokaleleie, evt. økning i leien for leietakere. Dette vil være verdifull informasjon å ha tilgang til i den nærmeste fremtid!
 

PFF sitt forhandlingsteam ønsker også innspill fra medlemmene til forbedringer og endringer av takstsystemet, dersom man har oppdaget elementer i dette som ikke fungerer optimalt. Innspill fra medlemmene vil da bli lagt til grunn for de kravene PFF stiller når forhandlingene om takstene og takstsystemet begynner i mai. Innspill sendes til pff@fysioterapi.org.

 

INFORMASJON FRA HELSEDIREKTORATET OM «SELVBETJENINGSLØSNINGEN»

Den nye tjenesten Praksisinformasjon kan nå tas i bruk av fysioterapeuter i privat praksis. Tjenesten erstatter dagens Altinn-skjema for avtaleinngåelse og endring av opplysninger.

Teksten nedenfor er informasjon fra Helsedirektoratet:

 

"I Tjenesteportal for helseaktører, under flisen «Oppgjør med Helfo» finner dere den nye tjenesten «Praksisinformasjon». Her vil dere kunne se hvilke opplysninger som er registrert om dere, og selv ta ansvar for at informasjonen til enhver tid er oppdatert. Oppdatering skjer da direkte i Helfos systemer.

 

Nye behandlere inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo og registrerer praksis direkte i tjenesten, de vil få oppdatert status på praksisen. I de fleste tilfeller vil det være en forenklet saksbehandling i Helfo, men i andre tilfeller vil praksisen bli automatisk godkjent. Første gang man er inne vil de fleste bli bedt om å oppgi personlig e-postadresse og telefonnummer, alle vil bli bedt om å samtykke til Helfos og Helsedirektoratets bruk av den personlige e-postadressen.

 

På sikt vil vi vise en oversikt over alle behandlere med avtale om direkte oppgjør for innbyggerne på helsenorge.no. Vi vil derfor be alle om å registrere organisasjonsnummeret for praksisen slik at vi får vist riktig informasjon. For praksissteder som har oppføring i Adresseregisteret, vil dere få god støtte i løsningen for å velge riktig organisasjon. For andre er det enklest om dere i forkant finner frem organisasjonsnummeret til underenheten der pasientbehandlingen skjer.

 

Les mer om dette på HELFO sine sider: https://www.helfo.no/digitale-tjenester-for-helseaktor/tjenesteportal-for-helseaktorer/tjenesten-praksisinformasjon

Der finner dere også informasjon om hvordan dere logger på. Som kjent har Helsedirektoratet i samarbeid med profesjonsforeningene jobbet for å få på plass en ny og forenklet direkteoppgjørsavtale, som skal være lik for samtlige behandlergrupper. Denne er nå tatt i bruk, og gjort tilgjengelig i Praksisinformasjon.

 

Hvis dere har spørsmål om bruken av løsningen, kan dere ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2