Top Image

Smittevernutstyr til fysioterapeuter med driftsavtaler

PFF har sendt en henvendelse til Helsedirektoratet om at kommunene bør pålegges å dele ut hurtigtester til fysioterapeuter med avtale.

I hendvendelsen står blant annet: 

"Noen kommuner/bydeler bidrar med smittevernutstyr uten at de oppfordres spesielt til dette, mens andre mener at de ikke har ansvar for å gi dette til fysioterapeuter med avtale. Begrunnelsen er som regel at disse ikke er ansatte, men næringsdrivende, og selv skal sørge for dette.

Under henvisning til det forrige brevet Helsedirektoratet sendte til kommunene og de premissene som ble lagt til grunn der, mener PFF at det er behov for på nytt å opplyse landets kommuner om dette, og at også hurtigtester inngår i begrepet smittevernutstyr som kommunene skal dele ut kostnadsfritt til klinikkene, og som de får kompensert av Staten."


Les hele skrivet her (PDF).
(Logg inn på nettsiden direkte for å laste ned PDF - fungerer ikke via Instagram eller Facebook)
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2