Top Image

Spørreundersøkelse fra HELFO

HELFO ØNSKER Å FORBEDRE TJENESTENE SINE
 

Helfo sender ut en spørreundersøkelse 8. mars på e-post fra firmaet Rambøll Management Consulting, til alle som har direkte oppgjør med HELFO. PFF oppfordrer alle som får tilsendt undersøkelsen om å svare på denne. Dette vil gjøre det enklere for HELFO å forbedre tjenestene sine.
 

Selv om du er godt fornøyd med hvordan oppgjørsordningen fungerer, gå likevel inn og fyll ut skjemaet - det er også nyttig for HELFO å vite hva som er bra!

 

Praksisregistrering

Samtidig minner vi om at alle som har oppgjør med HELFO skal registrere praksisen sin hos HELFO. Dette gjøres blant annet for at det kan samles inn statistikk om størrelsen på driftshjemlene. Det er også viktig for PFF å få innsyn i denne statistikken, siden det vil øke mulighetene for å kreve oppjustering av deltidshjemler der det er ønskelig.


Mer informasjon og innlogging til siden for registrering finner du her:

Tjenesteportal for helseaktører - Helfo - for helseaktører

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2