Tilbud på IK- og personvernsystem

PFF hadde gleden av å presentere sitt nyutviklede system for Internkontroll og Personvern på Muskel- og skjelettkongressen 2019. 
 

Det er et lovpålagt krav at alle institutter har slike systemer og følger de rutinene som kreves. Dette gjelder solopraksiser og gruppepraksiser/selskaper. Fysioterapeuter håndterer hovedsakelig sensitive personopplysninger, og må derfor være ekstra påpasselige med å følge de kravene som gjelder på personvern-området.
 

Siden både personvern og internkontroll er pålagte krav for praksisene, og til dels griper inn i hverandre, har PFF valgt å innpasse disse to elementene i et felles system som er tilpasset fysioterapeuter. Selv om det er snakk om små bedrifter – i noen tilfeller enkeltpersonforetak – er det et betydelig arbeid som må til for å sette i verk et fungerende system som ivaretar alle krav.
 

Elektronisk og papirbasert

Det ferdige systemet leveres i form av en perm med de fleste opplysningsdokumenter og maler, samt plass til arkivering av foretatte kontroller og vedlikeholdsrutiner som skal oppbevares. Videre leveres en minnepinne med hele systemet lagt inn, og som kan brukes til nærmere studier av krav og prosedyrer, men som også inneholder et arkiv for lagring av de opplysningene som legges inn i systemet. PFF anbefaler at begge mulighetene benyttes og oppdateres sideløpende. Ved kontroll vil det være mest hensiktsmessig først og fremst å presentere det papirbaserte systemet, men om det kreves også med supplering av det PC-baserte opplegget.
 

Oppstartkurs tilbys

Ved behov vil PFF arrangere oppstartskurs i bruken av systemet i Drammen. Det kan også holdes kurs lokalt, men da må det beregnes en kursavgift til dekning av reisekostnader og reisetid for kursholder.


Systemet kan bestilles på e-post: pff@fysioterapi.org

Bestillingen skal inneholde følgende opplysninger:

  • Instituttets navn og adresse (fakturaadresse) dersom systemet skal brukes av en eller flere som jobber i gruppepraksis
  • Bestillers telefonnummer (posten krever dette)
  • Organisasjonsnummer
  • Navn på hver deltaker som skal bruke systemet

Dersom minst 1 av brukerne er medlem av PFF gjelder prisen under pkt. 1 med tillegg for brukere.

 

Prisene er følgende:For nærmere opplysninger kontakt PFF’s sekretariat, tlf. 32 89 37 19 eller e-post: pff@fysioterapi.org

 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2