Top Image

Kliniske retningslinjer ved nakkesmerter

I vår kliniske hverdag møter vi ofte pasienter med nakkesmerter. Disse pasientene opplever både hodepine, nedsatt mobilitet, koordinasjonsforstyrrelser, utstrålende smerter og andre symptomer, og det er ikke lett å vite hva man som terapeut bør gjøre til enhver tid. 

Hva bør pasienter med nakkesmerter forvente av fysioterapi? For 10 år siden, i 2008, ble de første kliniske retningslinjene for nakkesmerter publisert. Disse retningslinjene ble revidert og oppdatert i 2017. Som tidligere, gir disse retningslinjene anbefalinger basert på beste praksis fra vitenskapelig forskning når det gjelder evaluering, diagnostisering og ikke-operativ behandling av nakkesmerter. Kliniske retningslinjer kan hjelpe oss til å ta riktige beslutninger og er nyttige for alle klinikere som evaluerer, diagnostiserer og gjør behandlingsbaserte klassifikasjoner av nakkesmerter.

Du kan lese en oppsummering av retningslinjene her (PDF)
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2