Kneartrose og protesekirurgi – implikasjoner for fysioterapi

Ifølge nasjonalt register for leddproteser, settes det årlig inn ca. 7000 kneproteser i Norge. Behandlingen er generelt forbundet med gode resultater, men en del pasienter opplever også vedvarende smerter og funksjonelle begrensninger etter inngrepet. Denne artikkelen belyser indikasjoner for innsettelse av kneprotese, forventet behandlingsresultat og enkelte risikofaktorer forbundet med inngrepet. Kjennskap til disse forholdene er viktig for at vi som fysioterapeuter skal kunne gi god informasjon og oppfølging til pasienter som er aktuelle for kneprotesekirurgi.

Les hele artikkelen her (PDF).
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2