Langtidsutfall etter ACL-skade: Økt risiko for kneartrose for opererte vs ikke-opererte

En systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse fra maiutgaven av BJSM har sett på langtidsresultatene av en primær ACL-skade, der de har sammenlignet kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling. Resultatene viste en økt risiko for utvikling av kneartrose hos gruppen som hadde gjennomgått en ACL-rekonstruksjon, mens risikoen for en sekundær meniskskade og økt laksitet i kneet var høyere for den ikke-opererte gruppen.

Les hele artikkelen her (PDF).
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2