Utfall etter ACL-rekonstruksjon: God effekt av nevromuskulær elektrisk stimulering i en tidlig fase

To av artiklene i forrige utgave av «Fysioterapi i privat praksis» omhandlet utfall og funksjon etter ACL-rekonstruksjon. Studier viser at mange sliter med å gjenvinne god muskelstyrke og knefunksjon i etterkant av en operasjon, der kun én av fem har symmetrisk knefunksjon seks måneder post-operativt. Bruk av nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) etter operasjon kan bidra til å begrense atrofi og krafttap i m. quadriceps, noe som kan føre til at flere oppnår symmetrisk knefunksjon før retur til trening og idrett.

Les hele artikkelen her (PDF).
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2