Kliniske retningslinjer ved ankelovertråkk

Akutte ankelskader er blant de mest vanlige skadene i muskel- og skjelettsystemet, og disse kan ramme både utøvere så vel som normalbefolkningen. Overtråkk er den mest vanlige skaden, og de fleste oppstår på lateralsiden av ankelen etter traumatisk plantarfleksjon kombinert med inversjon. Her kommer en gjennomgang av litteratu- ren når det gjelder diagnostisering, behandling og forebygging av ankelovertråkk.

Les hele artikkelen her (PDF). 
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2