Perifer Polynevropati i føtter

Dominerende sensorisk polynevropati begynner distalt og symmetrisk i føttene med smerter eller nummenhet, som kryper langsomt oppover. Symptomer er hovedsakelig sensoriske, men nevrofysiologisk finnes subklinisk affeksjon av motoriske nerver med skader i N. Peroneus som vanligste funn, samt patologisk sensorisk N. Suralis respons. Noen får etterhvert langsomt progredierende pareser i tær og ankler.

Les hele artikkelen her (PDF)
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2