Main ImageOrganisasjonen for privatpraktiserende fysioterapeuter!

 
Link til fagbladet
Sponsorer
2
Top Image

Medlemsfordeler

Vurderer du å bli medlem i PFF? Det er i så fall lurt!
Som medlem vil du få en rekke fordeler i form av gunstige forsikringsavtaler, økonomisk og personlig bistand ved konflikter i praksisen din, gunstige priser på innovative og aktuelle kurs arrangert av forbundet, og mye mer.
Og ikke minst: du vil få muligheten til å påvirke fremtidens fysioterapi.
Bli medlem i dag!
Side Image

Fagbladet

Fagbladet Fysioterapi i privat praksis er laget av fysioterapeuter- for fysioterapeuter.
 
I vårt blad forsøker å vise det bredeste bildet av privatpraktiserende fysioterapi slik det er i dag, og benytter oss derfor av journalister med ulik bakgrunn i privat praksis. Flere har videreutdanning innen manuellterapi, osteopati, idrettsmedisin, ultralydscanning, ernæring og mye mer. Vårt mål er å holde deg forskningsfaglig og fagpolitisk oppdatert til enhver tid.
Dette gjør bladet vårt aktuelt, relavant og svært populært blant private fysioterapeuter i Norge.
Se magasinet
Side Image

Om fysioterapi

Fysioterapi er en undersøkelse og behandlingsform som danner grunnlag for en rekke fagområder i helsetjenesten. Fysioterapeuter jobber med skader, sykdommer og smerter i hovedsakelig muskel- og skjelettsystemet, gjennom både forebygging, diagnostisering og behandling. Målet er å fremme god helse, ved å utvikle/bedre, gjenvinne eller vedlikeholde pasientenes funksjonsevne.

 
Les mer om PFF
Side Image

Hva er fysioterapi


Fysioterapi har sin opprinnelse fra gammel historie, med start av fysisk behandling og massasje i Kina ca 2500 f.kr. Hippokrates beskrev massasje og vannterapi i 460 f.kr.

Den moderne utøvelsen av fysioterapi slik vi kjenner den idag har utviklet seg fra metoder benyttet i London i 1896 hvor man mente at pasientene trengte å bli massert jevnlig for å opprettholde tilstrekkelig muskelfunksjon og mobilitet (bevegelighet).

I 1920 ble Chartered Society of Physiotherapy stiftet i Storbritannia. Like organisasjoner ble dannet i andre land over hele verden, og idag er fysioterapi en verdensomspennende og annerkjente behandlingsform for muskel og skjelettlidelser samt nevrologiske lidelser.

Tidligere ble behandlingstiltak ordinert av henvisende lege, men idag er fysioterapeuten en selvstendig part i helsevesenet som undersøker, setter diagnoser og behandler deretter.

I Norge finnes det godt over 10 000 fysioterapeuter. Fysioterapeutene har spesialiserte kunnskapsområder og jobber idag på sykehus, privat praksis, kommunehelsetjenesten, helsestasjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, bedriftshelsetjenesten og idrettslag for å nevne noen.