Ultralyd BASIC Modul 3 - Hofte, rygg, bekken og lyske

Ultralyd BASIC Modul 3 - Hofte, rygg, bekken og lyske

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. 

Grunnet støtten vi har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy). kan vi senke prisene til fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. PFF medlemmer får subsidiert litt lavere pris en fysio med annet medlemskap.

Kurset tar for seg områdene hofte, lyske, rygg og mage. 

Hvert kurs i basic-modulrekken inneholder en introdel, slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge. Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne. Kursene er godkjent for poeng hos Legeforeningen og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Se https://www.ultralydscanning.no for mer informasjon om UL-utdanningen og kursrekkene.

Program
 
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2