Ultralydscanning ADVANCED Modul 7 - Albue

Ultralydscanning ADVANCED Modul 7 - Albue

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. 

 

Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.

 

Kurset tar for seg området albue.  


Hvert kurs i advanced rekken kan du ta i vilkårlig rekkefølge men forutsettes at man innehar et basic nivå av kompetanse, f eks gjennomført UL basic modul 1-3. 

 

Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. 


Se https://www.ultralydscanning.no for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene.

Program
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2