Ultralydscanning BASIC Modul 2 - Skulder, albue og hånd

Ultralydscanning BASIC Modul 2 - Skulder, albue og hånd

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. 

Kurset tar for seg områdene skulder, albue og hånd.

Hvert kurs i basic modul rekken inneholder en introdel slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge.
Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne. Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og er godkjent hos Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund pg Norges Naprapatforbund.

Se kurskalender her: https://www.ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/

Program
Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
2