Siste nytt om «kontantstøtten» til bedrifter

Det har nå kommet flere detaljer på bordet om ordningen som skal gi dekning av utgifter for bedrifter som har hatt store svikt i omsetningen grunnet tiltakene som er satt i verk for å begrense utbredelse av Covid-19.

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Regjeringens forslag får størst betydning for næringsdrivende fysioterapeuter som ikke har driftsavtaler, og som siden 16.03.2020 ikke har hatt noen omsetning. Dette vil også gjelde treningssentre som mange fysioterapeuter driver i tilknytning til sin fysioterapipraksis.

Detaljene ble presentert på en pressekonferanse som regjeringen holdt i kveld (02.04.2020) legger opp til følgende kriterier for beregning av støtten:

1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.

Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen, sier finansministeren.

Les hele pressekonferansen her, der du også kan se sendingen.

Ordningen skal være klar til bruk fra 17. april, og skal gjelde for månedene mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Les hele skrivet fra styret her, inkludert en oppdatering av betingelsene for å kunne jobbe på instituttet (PDF)
(Obs: Vedlegget kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker