Top Image

Takstforhandlingene er avsluttet

Det ble avholdt takstforhandlinger mellom Staten/KS og PFF, NFF og NMF i uke 23 og mandag 12.06.2023. Resultatet ble ikke fullt så godt som PFF hadde krevd, men på noen områder var det positive overraskelser. Alt i alt går takstene og driftstilskuddet opp med 6,94 % fra 01.07.2023, hvor 100 % driftstilskudd øker til kr. 531 360.
 

PFF var representert ved Arne Strand, Trond Dalaker og Henning Jensen.

 

Den samlede økningen av rammen på 6,94 % er resultat av en økning av inntektskomponenten på 5,3 % og kostnadskomponenten på 6,51 %. Med et overheng fra siste år på 2,19 %, ble tillegget pr. 01.07.2023 på 6,94 %.

 

Det ble ved forhandlingene også gjort noen mindre endringer i takstbeskrivelser, det gjelder takstene E50, E51b, A3a, A8a, A9a, F21 og F22. Endringene i beskrivelsene er i hovedsak presiseringer. I år ble det foretatt en økning av egenandelene med 3,0 %.
 

Alle krav utenfor rammen fra alle forbundene konsekvent avvist av staten i forhandlingene. PFF sitt krav utenfor rammen var på i alt 128,2 millioner kroner. Dette var kompensasjon for sviktende inntekter under pandemien i 2020, utgifter som økte mer i 2022 enn forutsatt under takstforhandlingene dette året, og kompensasjon for at inntekten i frontfaget økte mer i 2022 enn forutsatt i den fremforhandlede rammen dette året.

 

Under forhandlingene fremsatte staten, representert ved HOD og Helsedirektoratet, forslag om ny struktur på gruppetakstene. Dette forslaget ble senere frafalt, men det ble enighet om å nedsette en partssammensatt gruppe, som skal jobbe videre med dette frem mot takstforhandlingene neste år. Underveis i takstforhandlingene ble det samarbeidet godt med NFF, idet PFF og NFF var enige om å fremme et felles forslag til fordeling av rammen på takstene, samt flere felles protokolltilføyelser.

 

Du finner de nye takstene og de offisielle dokumentene fra forhandlingene etter hvert som detaljene om de nye takstene er på plass på PFF sin hjemmeside HER, blant annet protokollen fra forhandlingene og statsavtalen.


ASA 4313 OPPSAGT FOR REFORHANDLING I OKTOBER

 

Siden siste revisjon av ASA 4313, har PFF fått innspill fra medlemmer til endringer av teksten i ASA 4313 og sa derfor opp avtalen for reforhandling.

 

PFF ønsker fortsatt innspill til endringer av teksten i denne avtalen. Det er avsatt to dager til reforhandlingen, nemlig den 24. og 25. oktober 2023. Ny avtale skal gjelde fra 01.01.2024.
 

Innspill til endringer av ASA 4313 sendes til henning.jensen@fysioterapi.org.

 

 
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2