Laterale hoftesmerter

Den mest vanlige årsaken til smerter ved trochanter major er lateral gluteal tendinopati. Historisk sett har disse smertene ofte blitt tilskrevet en inflammasjon eller trofiske forandringer i bursa trochanterica, men forskningen de senere årene peker på tendinopati i gluteus medius og minimus som den hyppigste årsaken til disse smertene. Klinisk er det vanskelig å skille mellom de ulike vevene som kan være årsak til smertene, så derfor benyttes heller laterale hoftesmerter, greater trochanteric pain syndrome GTPS, som diagnose.

Les hele artikkelen her (PDF).
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2