Styrketrening for barn og unge

Det er en bred oppfatning i befolkningen om at barn og unge ikke bør drive med

styrketrening, men dokumentasjonen viser at de har godt av det.
 

Før vi kan begynne å diskutere litte- raturen om styrketrening for barn og unge må vi definere noen begreper. Barn refererer til jenter og gutter opp til 11 og 13 år. Ungdom refererer til jenter og gutter før de når voksen alder. 12 – 18 for jenter og 14 – 18 for gutter er generelt ansett som ungdomstid. Styrketrening er defi- nert som en spesifikk treningsform der en person bruker forskjellige former for belastning (motstand) med mål om å bedre helse, form og prestasjon. Disse formene kan bestå av kroppsvekttrening, frivek- ter, apparater, treningsstrikker og medisinballer.

Les hele artikkelen her (PDF).
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2