Beslutningstaking: Cuffruptur

Fysioterapeuter følger ofte opp pasienter i omfattende og lange forløp. Dette gjør at yrkesgruppen er i en unik posisjon til å gjøre fortløpende vurderinger og iverksette tiltak når symptomene forverrer seg. I noen tilfeller vil man måtte vurdere kirurgisk henvisning. Denne teksten omhandler beslutningsprosessen ved rotator cuffruptur.

Les hele artikkelen her (PDF)
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2