Top Image

Kalsifisert rotatorcuff tendinopati

Pasienter med subacromielle smerter er dagligdags på de fleste klinikker, og med økende interesse for bruk av ultralyddiagnostikk har vi mulighet til å identifisere en subgruppe av disse pasientene: kalsifisert rotatorcuff tendinopati (kRCT). Å forstå hvordan kalken dannes og resorberes er med å danne grunnlaget for hvor- dan vi best mulig kan hjelpe denne gruppen av skulderpasienter.

Les hele artikkelen her (PDF). 
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2