Top Image

Anbefalinger angående de siste smittevernreglene

Siden Covid-19 fremdeles herjer i samfunnet, og smitten er økende, er godt smittevern viktigere enn noen gang. Fysikalske institutter kan fremdeles holde åpnet, men PFF anbefaler følgende basert på dagens situasjon:

 

Generelle anbefalinger i private sammenhenger:

 1. Unngå situasjoner der det er vanskelig å holde minst én meters avstand
 2. Begrens antall personer du er i kontakt med privat til et minimum
 3. Begrens antall reiser – bruk ikke kollektiv transport om mulig
 4. Følg anbefalinger og pålegg som er innført lokalt for tiltak i private sammenhenger og i kollektivtrafikken
  Anbefalinger hele landet: Bruk munnbind i kollektivtrafikken – FHI sine anbefalinger og regler
  Anbefalinger for Oslo: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/
  Anbefalinger for Bergen: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus
  Anbefalinger for Trondheim: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/
  Anbefalinger for Tromsø: https://www.tromso.kommune.no/alt-om-korona-corona-advice-and-info.6258629-110070.html


Faglige anbefalinger:

 1. Innfør skjerpede rutiner for adgang til instituttet. Personer som ikke har time skal ikke gå inn uten å ha tatt kontakt via telefon og bekreftet at de ikke har luftveissymptomer eller har vært i kontakt med personer som har dette, inkl Covid-19 de siste 10 dagene.
 2. Føre oversikt over alle som har vært fysisk til stede på klinikken – også ved varelevering. Eget registreringsskjema finner du HER. Sett evt inn klinikkens egen logo og øvrige opplysninger
 3. Bruk munnbind ved en-til-en behandling der avstand på mindre enn én meter ikke kan overholdes
 4. Bruk munnbind når du behandler pasienter på bo- og servicesentre eller andre institusjoner. Foreta håndvask/desinfeksjon før og etter besøket på stedet.
 5. Vurder utfra den lokale situasjonen om det er forsvarlig å ha behandling i grupper
 6. Treningssentervirksomhet skal holdes stengt i Bergen – dette er et lokalt tiltak
  1. VIRKES smittevernveileder for treningssentre
  2. Plakat til oppheng på treningssentre 
  3. Anbefalinger fra FHI
 7. Begrens antall personer som trener samtidig på steder med stort smittepotensial.
 8. FHI sin veileder for forsvarlig drift i helsevirksomheter finnes HER
 9. Ved behandling i treningssal, vask/sprit berøringsflater etter hver gang et apparat har vært i bruk
 10. Pasienter oppfordres til å holde seg hjemme om de har luftveissymptomer eller vært i kontakt med personer med dette, inkluderert Covid-19 de siste 10 dagene, eller om de ikke har testet negativt minst 4 dager senere.
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker