Pasient-terapeut relasjonen: Hvordan fremme tilstedeværelse og god interaksjon med pasienter?

I vår kliniske hverdag er vi stadig mer opptatt av vitenskapelige sannheter og effektive behandlingstiltak. Men hva hjelper vel det, hvis vi ikke klarer å være tilstede og skape en god relasjon til pasienten? De mellommenneskelige egenskapene er minst like viktige som kunnskap, utdannelse og klinisk erfaring for å kunne hjelpe pasienten på det nivået han/hun er. En ny studie fra JAMA har kommet med fem konkrete anbefalinger som kan stimulere til tilstedeværelse og god interaksjon med pasienten.

Les hele artikkelen her (PDF).
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2