Top Image

Monitorering av utøvere – viktig bidrag for belastningsstyring i idretten

Belastningsplager er et kjent problem i mange idretter, og man ser en klar tendens til at brå endringer i belastning øker risikoen for skade. Mobilen tar stadig større plass i våre liv, og i treningsøyemed dukker det hele tiden opp nye apper og verktøy som kan registrere, kontrollere og overvåke trening. Slike verktøy kan være gode hjelpemidler for både utøveren/pasienten selv og det medisinske støtteapparatet for å ha bedre kontroll på totalbelastning og progresjon i treningsarbeidet. På den måten kan man redusere risikoen for skade eller komme raskere tilbake etter skade.

Les hele artikkelen her (PDF)
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2