Skadeforebygging og virkelighetens utfordringer del 1

Forskning har vist at mange skader kan halveres. Men disse tiltakene har lite for seg hvis de ikke implementeres i praksis.

Dette er en artikkelserie over to deler. Den første delen handler om skadeforebygging i praksis og vil inkludere evidensbaserte øvelser og øvelsesprogram. I neste artikkel vil man drøfte implementering av skadeforebyggende tiltak, virkelighetens utfordringer og veien til suksess.

Les del 1 av artikkelserien her (PDF)
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2