Hvilke pasienter relukserer skulderen?

Hvilke pasienter relukserer skulderen?

Publ: 21.11.2019
Skulderluksasjon med påfølgende instabilitet er relativt vanlig, spesielt blant yngre og idrettsaktive individer. Vi vet at mange pasienter vil reluksere skulderen etter det intielle traumet. Vi vet også at mange...
Nasjonal retningslinje for skuldersmerter

Nasjonal retningslinje for skuldersmerter

Publ: 21.11.2019
På tross av at skuldersmerter er et svært omfattende problem, både nasjonalt og internasjonalt, har Norge savnet en klinisk retningslinje for undersøkelse og behandling av pasienter med skuldersmerter. Nå har...
Superior kapselrekonstruksjon – ny kirurgisk intervensjon for rotatorcuffrupturer

Superior kapselrekonstruksjon – ny kirurgisk intervensjon for rotatorcuffrupturer

Publ: 21.11.2019
Pasienter med cuffrupturer med opphav i langvarig (kroniske), degenerativ tendinopati kan være utfordrende med tanke på å oppnå gode resultater. Dette gjelder speilet med fulltykkelsesrupturer og ved involvering av flere...
Skal pasienter med rotator cuff tendinopati trene tungt eller lett?

Skal pasienter med rotator cuff tendinopati trene tungt eller lett?

Publ: 21.11.2019
Jeg skal være ærlig. Jeg har en sterk bias mot å trene tungt. Mine egne erfaringer med å eksponere pasienter med muskel- og skjelettrelaterte plager mot å løfte, dytte og...
Subakromiell dekompresjon eksemplifiserer manglende implementering i helsevesenet

Subakromiell dekompresjon eksemplifiserer manglende implementering i helsevesenet

Publ: 21.11.2019
2019 har vært et brutalt år for skulderkirurgien. Ledende skulderforskere har publisert kanskje de tyngste publikasjonene på området noen sinne [1,2]. Aftenposten har presentert funnene i lettleselig format til Ola...
Håndtering av traumatisk skulderluksasjon

Håndtering av traumatisk skulderluksasjon

Publ: 04.03.2019
Traumatisk skulderluksasjon skiller seg fra majoriteten av pasienter vi møter i klinisk praksis, da denne domineres av pasienter med uspesifikke smerter. Det er derfor viktig at klinikeren også er oppdatert...
Rehabilitering av skulderinstabilitet

Rehabilitering av skulderinstabilitet

Publ: 04.03.2019
Forståelsen vår av skulderrehabilitering domineres av forskningen på suba- kromielle smertetilstander. Vi vet derfor mindre om hvordan man best rehabilite- rer instabile skuldre. Her presenteres en kort gjennomgang av aktuell...
Kalsifisert rotatorcuff tendinopati

Kalsifisert rotatorcuff tendinopati

Publ: 03.03.2019
Pasienter med subacromielle smerter er dagligdags på de fleste klinikker, og med økende interesse for bruk av ultralyddiagnostikk har vi mulighet til å identifisere en subgruppe av disse pasientene: kalsifisert...
Subakromiell dekompresjon – spikeren i kista eller enda flere spørsmål?

Subakromiell dekompresjon – spikeren i kista eller enda flere spørsmål?

Publ: 03.03.2019
Få områder i kroppen har vært diskutert så heftig som skuldersmerter og behandling av disse. Sammen med diskusjonene rundt hofter og knær, har operasjon av subakromielle smerter blitt gjenstand for...
Bicepspatologi

Bicepspatologi

Publ: 26.09.2018
De siste årenes observasjoner av skulderopererte pasienter peker mot et økt antall bicepstenodeser, og anteriore skuldersmerter assosieres ofte med involvering av bicepssenen. Kan økningen av kirurgiske inngrep forklares og forsvares?...
Skulderskader på akuttmottaket

Skulderskader på akuttmottaket

Publ: 26.09.2018
Den største gruppen av skulderpasienter som ses i allmenn fysioterapipraksis er bløtdelsskader eller belastningsrelaterte smerter. Det er mer sjelden å diagnostisere frakturer og/eller dislokasjoner som typisk først henvender seg hos...
Er en frossen skulder alltid «frossen»?

Er en frossen skulder alltid «frossen»?

Publ: 26.09.2018
Det antas at skulderen blir stiv på grunn av kronisk inflammasjon og fibrose av  kapselen i skulderleddet. Ny forskning viser at beskyttende muskelaktivitet kan gjøre det vanskelig å skille en...
1
2
3
Sponsorer
2